Deionizacija oz. demineralizacija vode

Deionizacijski oz. demineralizacijski postopek poteka s prepuščanjem pitne, izvirske ali destilirane vode skozi električno napolnjeno smolo ali ionsko izmenjevalno smolo.

Deionizirana voda (DI) je brez raztopljenih ionov, torej brez električno nabitih atomov. Voda ima običajno veliko ionov. Tisti, ki se izločijo, ko se deionizirajo, imajo pozitivne električne naboje ali katione in negativne naboje ali anione. Med pozitivnimi ioni, odstranjenimi z deionizirano vodo so natrij, kalcij, železo in baker. Med ekstrahiranimi anioni so karbonati, fluoridi, kloridi in drugi.

Ali tudi vi potrebujete demineralizirirano vodo?